do góry

Datenschutz

Strona głównaOchrona danych

Ochrona danych

GERIMA GmbH

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe wskazówki zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych zamieszczonym pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w nocie prawnej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone w momencie, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie uprawnienia przysługują Tobie w związku z danymi osobowymi?

W każdym czasie masz prawo uzyskać bezpłatnie informacje o pochodzeniu, podmiocie przetwarzającym oraz celu przetwarzania Twoich danych osobowych. Poza tym przysługuje Ci uprawnienie do żądania korekty, zablokowania przetwarzania oraz usunięcia tych danych. Zawsze możesz zwrócić się do nas w powyższych celach, jak i w razie dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres podany w zakładce Nota prawna. Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Masz również prawo, w określonych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia innych dostawców

Twoja aktywność podczas wizyty na naszej stronie może być monitorowane w celach statystycznych. Dzieje się to za pośrednictwem plików cookie, a także za pomocą programów analitycznych. Co do zasady analiza prowadzona jest anonimowo, to znaczy że aktywność na stronie nie może być powiązywana z Twoją osobą. Możesz nie zgodzić się na tę analizę lub uniknąć jej poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Możesz nie zgodzić się na te analizę. Informacja o możliwości nieudzielenia zgody na nią znajduje się w tym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy tej strony traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Twoje dane są traktowane jako dane poufne i przetwarzane zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem.

Podczas korzystania z tej strony pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie dane, pozwalające na zidentyfikowanie Ciebie jako osoby fizycznej. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia jakie dane gromadzimy i dlaczego. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się odbywa.

Zwracamy jednak uwagę, że internetowa transmisja danych (np. przy komunikacji za pomocą poczty e-mail) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie jest:

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, np. nazwiska, adresy mailowe itp.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Prowadzenie większości procesów przetwarzania danych osobowych jest możliwe jedynie po wyraźnym wyrażeniu przez Ciebie zgody. Możesz w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę. Wystarczy przesłać nieformalną wiadomość e-mail na nasz adres. Przetwarzanie danych osobowych do czasu otrzymania przez nas Twojego odwołania pozostaje zgodne z prawem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W przypadku wniesienia Ciebie sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udokumentować istnienie niezbędnych przyczyn przetwarzania, które będą istotniejsze niż Twoje prawa i swobody, albo przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie naszych roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osoby poszkodowane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych.

Prawo do możliwości przekazania danych

Masz prawo do uzyskania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Dla bezpieczeństwa i ochrony przekazywanych poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako administratora, nasza strona korzysta z szyfrowania za pomocą protokołów SSL lub TSL. Połączenie szyfrowane rozpoznasz po zmianie w pasku adresu z „http://” na „https://” oraz po tym, że w pasku tytułu strony pojawi się kłódka.

Gdy szyfrowanie SSL lub TSL jest aktywne, przekazywane przez Ciebie dane nie będą dostępne dla osób trzecich.

Prawo do informacji, blokowania oraz usunięcia danych osobowych

Na podstawie przepisów ustawowych, w każdej chwili masz prawo do bezpłatnego uzyskania informacji nt. zapisanych przez nas danych Ciebie dotyczących - ich pochodzenia i odbiorców, a także celów gromadzenia danych, jak również prawo do skorygowania, zablokowania i usunięcia tych danych. Zawsze możesz zwrócić się do nas w powyższych celach, jak i w razie dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres podany w zakładce „o stronie”.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas przeprowadzania kontroli masz prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło/ma miejsce niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

W przypadku złożenia przez Ciebie sprzeciwu zgodnie z Art. 21 ust. 1. RODO, konieczne jest rozważenie Twoich i naszych interesów. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn przetwarzane są ważne interesy publiczne Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku zaprezentowania noty prawnej do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Zarządcy stron internetowych w wyraźny sposób zastrzegają sobie skorzystanie z kroków prawnych w przypadku otrzymywania niezamówionych informacji reklamowych, takich jak np. e-maile zawierające spam.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowo wymagany inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe korzystają z plików Cookie. Pliki Cookie nie powodują żadnych szkód na Twoim komputerze i nie zawierają żadnych wirusów. Pliki Cookie służą do tworzenia naszej oferty w bardziej przyjazny, efektywniejszy i bezpieczniejszy sposób dla użytkownika. Pliki Cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim komputerze.

Najczęściej korzystamy z plików „session-cookies”. Po zakończeniu wizyty na stronie zostają one automatycznie usunięte. Inne pliki Cookie pozostają w pamięci urządzenia końcowego do czasu, gdy nie zostaną usunięte. Te pliki umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki Cookie konieczne do prowadzenia komunikacji elektronicznej lub do dostarczenia pewnych funkcji na stronie internetowej, np. koszyka są zapisywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony ma prawnie uzasadniony interes w zapisywaniu plików Cookie w celu technicznie poprawnego i optymalnego dostarczenia swoich usług. O ile zapisujemy pliki Cookie innego rodzaju (np. pliki dotyczące Twojego zachowania na stronie), to jest to osobno uregulowane w niniejszym oświadczeniu.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które są wysyłane do nas przez Twoją przeglądarkę internetową w sposób automatyczny. Są to:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

używany system operacyjny

URL strony odsyłającej

nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

czas żądania serwera

adres IP

Skojarzenie tych danych z innymi źródłami danych nie ma miejsca.

Gromadzenie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej. W tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W razie nadsyłania zapytań poprzez formularz kontaktowy Twoje dane zebrane w formularzu wraz z danymi kontaktowymi są przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz zapisywane na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych z formularza kontaktowego odbywa się zatem jedynie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ta zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. Wystarczy przesłać nieformalną wiadomość e-mail na nasz adres. Przetwarzanie danych osobowych do czasu otrzymania przez nas Twojego odwołania pozostaje zgodne z prawem.

Dane przekazane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu żądania z Twojej strony ich usunięcia, odwołania zgody na ich zapisywanie lub do czasu kiedy odpadnie podstawa ich przetwarzania (np. w chwili zakończenia komunikacji dotyczącej zapytania). Przepisy bezwzględnie obowiązujące dotyczące czasu przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Gromadzenie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań.

Dane, które prześlesz nam w ramach próśb o kontakt, pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawowe okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google

Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies. Są to pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika i umożliwiając analizowanie korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez cookies a dotyczące Twojego sposobu korzystania z tej strony internetowej są co do zasady przesyłane na serwer firmy Google w USA.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Aktywacja anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej powoduje, że Twój adres IP uzyskiwany przez Google jest skracany na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw-sygnatariuszy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest przekazywany w całości na serwer Google w USA. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywać informacje w celu dokonania analizy sposobu wykorzystania niniejszej strony internetowej w celu stworzenia raportów odnośnie do aktywności na stronie oraz realizacji innych usług związanych z wykorzystaniem tej strony internetowej i usług przez nią oferowanych. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zapobiec instalacji ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim razie może okazać się, że nie będzie mógł wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto możesz zapobiec pobieraniu danych wygenerowanych przez ciasteczka i odnoszących się do sposobu wykorzystania przez Ciebie niniejszej strony internetowej (włącznie z Twoim adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez ściągnięcie wtyczki dostępnej pod tym odnośnikiem oraz jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając na poniższy link. Zostanie zainstalowany tzw. plik opt out cookie, który będzie zapobiegać gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych użytkowników przez serwis Google są dostępne na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę na przetwarzanie zamówień z Google i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Narzędzie do analizy danych demograficznych Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „dane demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z opartej na zainteresowaniach reklamy Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z usługi Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy …..

W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Jeśli klikniesz na reklamę umieszczoną przez Google, na Twoim komputerze zostanie zainstalowany plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zostają zapisane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Pliki tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji Twojej tożsamości. Jeśli użytkownik konkretne strony danej witryny internetowej, a ciasteczko nie utraciło jeszcze ważności, Google rozpozna, że pojawiłeś się na tej stronie za pośrednictwem reklamy Google.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe reklamodawców AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na stronę zawierającą tzw. znacznik śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji, dzięki którym można by zidentyfikować odwiedzające nas osoby. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu wykorzystaniu danych, w prosty sposób dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie plików cookie konwersji i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.

Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzeniu konwersji Google można znaleźć w przepisach dot. ochrony danych autorstwa Google.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

6. Wtyczki i narzędzia

Nasza strona korzysta z wtyczki serwisu YouTube administrowanego przez Google. Operatorem stron jest YT

Jeżeli odwiedzasz jedną z naszych stron, która jest wyposażona we wtyczkę YouTube, zostaniesz połączeni z serwisem YouTube. W tym przypadku serwis YouTube będzie informowany o tym, które z naszych stron zostały przez Ciebie odwiedzone.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia.

Jeżeli jesteś zalogowany na swoim profilu w serwisie YouTube, umożliwiasz tym samym na profilowanie swoich aktywności w Internecie. Aby tego uniknąć możesz wylogować się ze swojego konta na YouTube.

Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu przyjaźniejsze przedstawienie naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych

Mapy Google

Ta strona korzysta z serwisu Google Maps poprzez interfejs programowania aplikacji. Dostawcą jest Google Inc.

W celu korzystania z serwisu Google Maps koniecznym jest zapisanie Twojego adresu IP. Te informacje są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisane. Administrator tej strony nie ma wpływu na przekazywanie tych danych.

Korzystanie z serwisu Google Maps ma na celu przyjaźniejsze przedstawienie naszej oferty online oraz ułatwienie odnajdywania miejscowości, które zamieszczamy na naszej stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Quelle: e-Recht24.de

Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma Cookie Banner Tool - CookieFirst.
Projektujemy i produkujemy wysokowydajne maszyny do ukosowania. Wszystkie komponenty są idealnie do siebie dopasowane - od napędu, przez głowicę frezarską, aż po płytkę wymienną.
Reinhard Berzel, Kierownik ds. Technologii Aplikacji
jetzt anrufen
zamknij stronę

Wypełnij formularz kontaktowy

Optymalna maszyna do Twoich zastosowań? Powinniśmy porozmawiać na ten temat!

Nasi doradcy ds. produktów i zastosowań są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu +48 (0) 531 16 47 65. Zapraszamy również do skorzystania z naszego »Formularza kontaktowego« w celu umówienia spotkania. BOX

Do formularza kontaktowego